Poduzetnička akademija

Cilj Poduzetničke akademije je razviti novo ili unaprijediti postojeće poslovanje poduzeća koja se nalazi u ranim fazama razvoja.

Za Poduzetničku akademiju se mogu prijaviti poduzetnici početnici (do 5 godina starosti) koji djeluju u sektoru hrane ili proizvode tehnologiju i napredna rješenja čijom se primijenom razvija konkurentnost sektora hrane. Poduzetnici moraju biti registrirani na području Urbane aglomeracije Split.

Poduzetnička akademije je intenzivni edukacijski program koji ima za cilj polaznike naučiti samostalno rješavati probleme u poslovanju koristeći standardne poduzetničke alate i metode. Kroz Poduzetničku akademiju će se naučiti kreativne vještine nužne za kontinuirane prilagodbe poslovanja potrebama tržišta i uvođenje inovacija. Radeći u timovima i dijeleći ideje sa kolegama sudionici programa također će proširiti mrežu poznanstava, dobiti priliku za povezivanje, umrežavanje i potencijalno za suradnju.

Za ovaj program nije potrebno predznanje. On je zamišljen kao kombinacija teorije i praktične primjene. Stoga će sudionici tijekom programa moći učiti o osnovama poduzetništva na vlastitoj ideji. Osnovni izbor alata, prezentacija i drugog materijala pružit će trener. Daljnji razvoj ovisi o individualnom interesu svakog sudionika.

Poduzetnička akademija je dvodnevni online edukacijski program koji će obraditi pet tematskih područja:

  1. dan: 18. 05. 2022. od 11:00 do 14:00
  2. tema – Istraživanje tržišta i definicija problema
  3. tema – Zeleno i digitalno poslovanje
  4. tema – Poslovni modeli (modeli poslovanja)
  1. dan: 19. 05. 2022. od 11:00 do 14:00
  2. tema – Financije
  3. tema – Prezentacija proizvoda i usluga

Poduzetnička akademija je jedna od osam usluga razvijenih u okviru projekta “Razvoj novih visokokvalitetnih usluga poduzetničko potporne institucije za razvoj novih tehnologija (KK.03.1.2.10.0005) kojeg zajednički provode MOSAIC incubator d.o.o. i CEDRA SPLIT j.d.o.o.  

 Za poduzetnike s područja Urbane aglomeracije Split koji djeluju u sektoru hrane i bioekonomije sudjelovanje u programu je besplatno.  

 Za sudjelovanje se možete prijaviti popunjavanjem forme za prijavu, putem e-maila info@mosaincincubator.com ili na mobitel 091 352 9070 (poziv, sms, WhatsApp).