Razvoj novih visokokvalitetnih usluga poduzetničko potporne institucije za razvoj novih tehnologija

Razvoj novih visokokvalitetnih usluga poduzetničko potporne institucije za razvoj novih tehnologija

KK.03.1.2.10.0005

PRIJAVITELJ: MOSAIC incubator d.o.o.
PARTNER: CEDRA Split j.d.o.o. 

Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MOSAIC incubatora d.o.o.

CILJ PROJEKTA

CILJ PROJEKTA

Projektom je planirano unaprjeđenje poslovne infrastrukture i razvoj novih usluga poduzetničko-potporne institucije MOSAIC incubatora d.o.o. registriranog za nove tehnologije s ciljem unapređenja kompetencija zaposlenika te pružanja konkurentne podrške malim i srednjim poduzećima uz podršku partnera CEDRE Split j.d.o.o.. Projektom je planirano opremanje modularne poslovne infrastrukture, razvoj 8 novih usluga namijenjenih poduzetnicima te primjena digitalnih tehnologija u radu s malim i srednjimi poduzećima. Projektom će se doprinijeti profiliranju MOSAIC incubatora kao sektorskog inkubatora za nove tehnologije koji promiče ideju specijaliziranih usluga u sektoru hrane I bioekonomije primjenom digitalnih tehnologija.

Projektom je planirano unaprjeđenje poslovne infrastrukture i razvoj novih usluga poduzetničko-potporne institucije MOSAIC incubatora d.o.o. registriranog za nove tehnologije s ciljem unapređenja kompetencija zaposlenika te pružanja konkurentne podrške malim i srednjim poduzećima uz podršku partnera CEDRE Split j.d.o.o.. Projektom je planirano opremanje modularne poslovne infrastrukture, razvoj 8 novih usluga namijenjenih poduzetnicima te primjena digitalnih tehnologija u radu s malim i srednjimi poduzećima. Projektom će se doprinijeti profiliranju MOSAIC incubatora kao sektorskog inkubatora za nove tehnologije koji promiče ideju specijaliziranih usluga u sektoru hrane I bioekonomije primjenom digitalnih tehnologija.

OPIS PROJEKTA

OPIS PROJEKTA

Osnovna ideja MOSAIC incubatora je pružanje savjetodavne podrške poduzetnicima početnicima te iskusnim poduzetnicima koji se susreću s razvojnim izazovima s naglaskom na njihovo povezivanje i umrežavanje te primjenu digitalnih tehnologija. Inkubator je usmjeren na visoke (nove) tehnologije s fokusom na područje hrane i biotehnologije te podržava pokretanje i rast inovativnog poduzetništva pružajući im potrebne resurse i usluge.

Korisnik uz podršku partnera (CEDRA Split j.d.o.o.) planira razviti osam novih usluga koje će za rezultat imati osmišljavanje koncepta digitalne inkubacije i poslovanja kao primjer visoke tehnologije. To podrazumijeva integraciju digitalne tehnologije u same usluge koje će inkubator pružati svojim korisnicima, ali i napredak u digitalnom marketingu te razvoju proizvoda. Time će se doprinijeti prepoznatljivosti novih usluga, a malim i srednjimi poduzetnicima će se omogućiti lakši pristup informacijama ključnim za razvoj poslovanja. Inovativna komponenta vidljiva je kroz pružanje digitalnih usluga s ciljem digitalne transformacije poduzeća. Projektne aktivnosti podrazumijevaju kompletnu transformaciju poslovanja kroz stalno učenje i inoviranje poslovnih modela, poslovnih procesa i proizvoda. Kroz razvijeno partnerstvo s CEDROM Split j.d.o.o., liderom za društveno poduzetništvo na području Urbane aglomeracije Split u projektne aktivnosti i rezultate integrirat će se ideja o važnosti društveno odgovornog poslovanja čime će se dugoročno kreirati dodana vrijednosti za korisnike usluga i zajednicu.

Osnovna ideja MOSAIC incubatora je pružanje savjetodavne podrške poduzetnicima početnicima te iskusnim poduzetnicima koji se susreću s razvojnim izazovima s naglaskom na njihovo povezivanje i umrežavanje te primjenu digitalnih tehnologija. Inkubator je usmjeren na visoke (nove) tehnologije s fokusom na područje hrane i biotehnologije te podržava pokretanje i rast inovativnog poduzetništva pružajući im potrebne resurse i usluge.

Korisnik uz podršku partnera (CEDRA Split j.d.o.o.) planira razviti osam novih usluga koje će za rezultat imati osmišljavanje koncepta digitalne inkubacije i poslovanja kao primjer visoke tehnologije. To podrazumijeva integraciju digitalne tehnologije u same usluge koje će inkubator pružati svojim korisnicima, ali i napredak u digitalnom marketingu te razvoju proizvoda. Time će se doprinijeti prepoznatljivosti novih usluga, a malim i srednjimi poduzetnicima će se omogućiti lakši pristup informacijama ključnim za razvoj poslovanja. Inovativna komponenta vidljiva je kroz pružanje digitalnih usluga s ciljem digitalne transformacije poduzeća. Projektne aktivnosti podrazumijevaju kompletnu transformaciju poslovanja kroz stalno učenje i inoviranje poslovnih modela, poslovnih procesa i proizvoda. Kroz razvijeno partnerstvo s CEDROM Split j.d.o.o., liderom za društveno poduzetništvo na području Urbane aglomeracije Split u projektne aktivnosti i rezultate integrirat će se ideja o važnosti društveno odgovornog poslovanja čime će se dugoročno kreirati dodana vrijednosti za korisnike usluga i zajednicu.

OSVOJITE GLOBALNO TRŽIŠTE
Prijavite svoju tvrtku u Mosaic incubator
PRIJAVITE SE
PRIJAVITE SE