1. konferencija: Zelene inovacije u sektoru hrane

5. svibnja 2022. godine s početkom u 11 sati

Program konferencije:

11:00 – 11:20 Uvodna prezentacija o zelenoj tranziciji i važnosti inovacije – CEDRA Split
11:20 – 12:10 Zelene inovacije u sektoru hrane – moderator MOSAIC incubator
Alternativni izvori proteina u proizvodnji hrane za životinje – Momir Futo, Bifard
Zeleno i održivo poslovanje – Maja Lasić, Organica Vita
Alati i tehnologija u službi zelene inovacije – Valentina Visković, Pametna košnica
12:10 – 12:30 Mogućnosti financiranja inovacija putem EU fondova, MOSAIC incubator
12:30 – 13:00 Diskusija i završna riječ, MOSAIC incubator

NAPOMENA: Program je podložan izmjenama i dopunama.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno za sve registrirane sudionike.

Za sudionike konferencije je osiguran vaucher za osvježenje. Broj vauchera je organičen.

Konferencije su jedna od osam usluga razvijenih u okviru projekta “Razvoj novih visokokvalitetnih usluga poduzetničko potporne institucije za razvoj novih tehnologija (KK.03.1.2.10.0005) kojeg zajednički provode MOSAIC incubator d.o.o. i CEDRA SPLIT j.d.o.o.  

 Za poduzetnike s područja Urbane aglomeracije Split koji djeluju u sektoru hrane i bioekonomije sudjelovanje u programu je besplatno.  

 Za sudjelovanje se možete prijaviti popunjavanjem forme za prijavu, putem e-maila info@mosaincincubator.com ili na mobitel 091 352 9070 (poziv, sms, WhatsApp).