2. Konferencija

Druga, a ujedno i zadnja konferencija u okviru EU projekta je predviđena za studeni.

Na konferenciji ćemo predstaviti provedene aktivnosti i uspješne poduzetničke priče.

O terminima, programu i procesu prijave se informirajte na našim društvenim mrežama.

Konferencije su jedna od osam usluga razvijenih u okviru projekta “Razvoj novih visokokvalitetnih usluga poduzetničko potporne institucije za razvoj novih tehnologija (KK.03.1.2.10.0005) kojeg zajednički provode MOSAIC incubator d.o.o. i CEDRA SPLIT j.d.o.o.

Za poduzetnike s područja Urbane aglomeracije Split koji djeluju u sektoru hrane i bioekonomije sudjelovanje u programu je besplatno.

Za sudjelovanje se možete prijaviti popunjavanjem forme za prijavu, putem e-maila info@mosaincincubator.com ili na mobitel 091 352 9070 (poziv, sms, WhatsApp).